دستگاه تقویت آنتن موبایل


تقویت آنتن موبایل دستگاهی است که سیگنال موبایل را دریافت
و پس از تقویت آن را منتشر میکند. تصور کنید در اتاقی کار میکنید
که در آن مشکل آنتن دهی گوشی وجود دارد به دلیل وجود موانعی
مانند ساختمان ها سیگنال موبایل به نقطه مورد نظر شما نمیرسد.
این مکان میتواند جایی مصل زیرزمین، طبقه اول یا یک اتاق
یا یک سالن ورزش باشد. در این نقاط به صرفه ترین روش استفاده از
دستگاه تقویت آنتن موبایل میباشد.
شما میتوانید با تهیه پکیج کامل این دستگاه که شامل آنتن بیرونی، آنتن داخلی، دستگاه له همراه آدابتور و کابل به میزان لازم، مشکل آنتن دهی را در محل خود برطرف کنند.
در این روش آنتن بیرونی در مکانی نصب میشود که آنتن دهی گوشی مناسب است و مکالمه سالمی در آن نقطه وجود دارد. فرکانس در این نقطه دریافت و توسط کابل به دستگاه منتقل میگردد. پس از تقویت سیگنال تقویت شده بازنشر میگردد و مشکل شما حل خواه شد.
تقویت اینترنت گوشی
تقویت اینترنت گوشی توسط این پکیج قابل انجام است.

دستگاه تقویت آنتن موبایل

این دستگاه تقویت آنتن موبایل تا 72 دسی بل افزایش پیدا می کند، بنابراین به اندازه قویترین گزینه های تقویت کننده چند حامل قوی است ، اما قیمت بسیار اقتصادی تری دارد

این دارای یک آنتن بیرونی جهت دار است پس در این صورت این
برای سیگنال موجود در خارج ضعیف است که تقویت کننده می تواند آن
را تا یک سیگنال قابل استفاده در خانه کوچک و متوسط ​​شما تقویت کند
بسیار عالی است. یک تفاوت بین Flare 3.0 و
سایر تقویت کننده های سیگنال در این است که آنتن داخلی و تقویت کننده
در یک واحد ساخته شده اند که باید در منطقه ای واقع شوند که به سیگنال بهتری نیاز داشته باشد. این ممکن است برای برخی از افرادی که می خواهند تجهیزات تقویت شده را به طور کامل مخفی کنند ، از ایده آل کمتر باشد