تقویت کننده آنتن موبایل چیست؟

تقویت کننده آنتن موبایل دستگاه است که می‌تواند آنتن موبایل را افزایش دهد
قبل از اینکه این دستگاه را بشناسیم باید بدانیم که موبایل چگونه کار میکند
موبایل در لغت به معنی سیار می باشد یعنی اینکه این دستگاه به گونه ای کار می کند
که می تواند به صورت سیار در هر نقطه‌ای باشد نیاز اولیه هر ارتباطی یک بستر ارتباط با یک بستر انتقال می باشد.
به عنوان مثال وقتی شما صحبت می کنید بستر انتقال این صدا و یا این موج مکانیکی هوا می باشد
یا اینکه زمانی که یک فلز را گرم کنید، بستر انتقال گرما در درون فلز مولکول های به هم چسبیده فلز می باشد
بستر ارتباطی یا انتقال دیتا در موبایل به صورت بی سیم یا وایرلس است.

تقویت انتن موبایل - ریپیتر موبایل - تقویت کننده انتن موبایل

دیتا به صورت امواج رادیویی از bts به موبایل به صورت وایرلس یا بیسیم منتقل میشود.
همچنین ارتباط بین موبایل تا bs به صورت بلعکس از همین بستر انجام می پذیرد.
در بعضی از نقاط که ما به عنوان نقاط کور پوشش دهی آنتن موبایل می شناسیم این ارتباط به درستی انجام نمی پذیرد
و موانع فیزیکی باعث می شود که ارتباط بین bts و موبایل به صورت کامل انجام نشود.
این دستگاه به توسط یک آنتن بیرونی سیگنال موبایل را دریافت کرده و و توسط کابل آن را به دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل
منتقل می‌کند پس از اینکه سیگنال به دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل رسید
دستگاه آن را تقویت کرده و در خروجی آن را توسط آنتن داخلی منتشر می‌کند.

تقویت انتن موبایل - ریپیتر موبایل - تقویت کننده انتن موبایل

تقویت سیگنال های آنتن موبایل

این روند به صورت بر عکس یعنی دریافت سیگنال از آنتن داخلی و تقویت آن توسط دستگاه تقویت آنتن موبایل
و رساندن آن به آنتن بیرونی و رساندن آن به bts نیز انجام می شود.

تیم توسعه و بهینه سازی سایت MyRepeater.ir