تقویت انتن موبایل در نقاط کور

تقویت انتن موبایل در نقاط کور به این صورت انجام میشود که فرضا شما در نقطه ای قرار دارید
که دو کوه ان را محسور کرده است.
در لبه های بالایی از هر دو کوه ممکن است پس از جستجو کمی سیگنال پیدا کنید این نقطه
پس از بررسی نوع فرکانس و مقدار توان سیگنالی که به ان نقطه میرسد میتواند نقطه مناسبی
برای دریافت و تقویت سیگنال موبایل باشد.
تجهیزات تولید شده در گروه صنعتی کیان تلکام این قابلیت را دارد که سیگنال های خیلی ضعیف را تقویت کند.
آی سی های به کار رفته در این دستگاه با شکل نویز بسیار پایین قادر است بدون اضافه کردن نویز سیگنال موبایل
را از سطح توان پایین تا به توان مطلوب برساند.

تقویت انتن موبایل در نقاط کور

با انتخاب نقطه مناسب جهت دریافت سیگنال ورودی و طراحی درست جهت جا گذاری آنتن ها و رعایت ایزولاسیون طراحی میتوان، سیگنال را دریافت و به جهت پوشش دهی آنتن موبایل اعم از تقویت آنتن دهی گوشی، تقویت اینترنت موبایل، تقویت اینترنت 4جی، تقویت آنتن ایرانسل یا تقویت انتن همراه اول تقویت کرد.

تقویت کننده انتن موبایل چیست؟

تقویت کننده انتن موبایل دستگاهی است که امواج موبایل را دریافت و سپس آن را تقویت میکند. این دستگاه در واقع یک تقویت کننده Full-duplex میباشد. ارتباط بین موبایل و دکل های مخابراتی یک ارتباط دو طرفه است.

تقویت آنتن دهی موبایل چیست؟

تقویت انتن موبایل تقویت آنتن دهی موبایل زمانی مطرح میشود که شما تماس مطلوبی ندارید. موبایل و ارتباط یکی از مهمترین ارکان زندگی ما شده است.تقویت انتن موبایل | تقویت کننده انتن موبایل | ریپیتر موبایل